2 (1)

Kraftlunds
Har tecknat avtal om utförande av byten av reservkraft och ställverk på Täby Sjukhus med Hemsö. Projektledning ÅF.
 Produktionsstart hösten 2019

Elinstallationer, Behöriginstallatör, Belysningsinstallationer, ELSÄK, ESA, Data, Nätverksinstallationer, Brandlarm, Projektledning, Service, Entreprenad, AB04, ABT 06, Bas P, Bas U, Driftglädje, Ställverk, Reservkraft, UPS, Batteri, Rikstäckande, Passer, Larm, Dörrmiljöer, Heta arbeten.

Driftglädje på alla orter i Sverige 
: )


Kraftlunds arbetar långsiktigt för att skapa goda relationer med beställare, leverantörer, anställda och ledning.

Kraftlunds skall vara en serviceinriktat organisation som har kundens bästa i fokus.

Kraftlunds utvecklar företagets medarbetare och deras kompetens för att framtidssäkra våra leveranser.
 

                                                                               info@kraftlunds.se

loading...

Kraftlunds
har tecknat ett nytt avtal med MAX Burgers för ELSÄK av samtliga restauranger i Sverige.

Kraftlunds

har ett flertal uppdrag avsende nyproduktion av LGH, villor samt byggström, service och jour i samarbete med OBOS

Kraftlunds


Har tecknat avtal om utförande enligt AB04.
Installationer för anläggningar i Arlanda och Lunda för parkering och förvaring med Skanska Sverige AB .

Kraftlunds


har tecknat avtal om utförandeentreprenader AB 04, AB-U 07 med Skanska Slussen Construction AB

Kraftlundshar tecknat Ramavtal med Unibail-Rodamco AB