2 (1)
loading...

Driftglädje på alla orter i Sverige : )

Kraftlunds arbetar långsiktigt för att skapa goda relationer med beställare, leverantörer, anställda och ledning.

Kraftlunds skall vara en serviceinriktat organisation som har kundens bästa i fokus.

Kraftlunds utvecklar företagets medarbetare och deras kompetens för att framtidssäkra våra leveranser.

Elinstallationer, ELSÄK, Belysningsinstallationer, Data/Teleinstallationer, Brandlarmsinstallationer, Projektledning, Service, Entreprenad AB04/ABT06

                                                                               info@kraftlunds.se

Kraftlunds har tecknat ett nytt avtal med MAX Burgers för Elledningen av samtliga restauranger i Sverige.

Kraftlunds har tecknat avtal om utförandeentreprenader AB 04, AB-U 07 med Skanska Slussen Construction AB

Kraftlunds har tecknat avtal med Cupola Fire

Kraftlunds har tecknat Ramavtal med Unibail-Rodamco AB