2 (1)

ELSÄK/ESA

Kraftlunds Installation


Nedanstående ELSÄK-FS gäller : ) Kraftlunds hjälper er och utför ELSÄK genomgångar av ert fastighetsbestånd så ni som fastighetsägare kan känna er trygga i ert eget ansvar för er tillgångar i person och egendom.
Genom systematiskt och kronologiskt Elsäkerhetsarbete så säkerställer vi detta tillsammans.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd i nummerordning. För de föreskrifter som genomför EG-direktiv anges EG-regelns Celexnummer.
NummerNamnOmråde
ELSÄK-FS 2019:1Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk.Produkter
ELSÄK-FS 2017:4Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör.Auktorisation
ELSÄK-FS 2017:3Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete.Elinstallationsarbete
ELSÄK-FS 2017:2Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elinstallationsarbete.Elinstallationsarbete
ELSÄK-FS 2017:1Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning.Produkter
ELSÄK-FS 2016:4Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:3) om elektromagnetisk kompatibilitet.Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
ELSÄK-FS 2016:3Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
elektromagnetisk kompatibilitet.Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
ELSÄK-FS 2016:2Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk
utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer.Produkter
ELSÄK-FS 2016:1Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning.Produkter
ELSÄK-FS 2015:3Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2008:1) och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.Anläggningar
ELSÄK-FS 2014:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2001:1) om avgift för meddelande av behörighet att utföra elinstallationsarbete.Auktorisation 
ELSÄK-FS 2012:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar.Anläggningar
ELSÄK-FS 2011:4 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning.Anläggningar
ELSÄK-FS 2011:3 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ansökan om drifttillstånd.Anläggningar
ELSÄK-FS 2011:2 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elstängselapparater och till dessa anslutna elstängsel.Produkter
ELSÄK-FS 2011:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska egenskaper för leksaker.Produkter
ELSÄK-FS 2010:3 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:3) och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar.Anläggningar
ELSÄK-FS 2010:2 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:2) och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar.Anläggningar
ELSÄK-FS 2010:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.Anläggningar
ELSÄK-FS 2008:4 Elsäkerhetsverket föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa (ELSÄK-FS 1999:5).Anläggningar
ELSÄK-FS 2008:3 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:3.Anläggningar
ELSÄK-FS 2008:2 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:2.Anläggningar
ELSÄK-FS 2008:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda, upphäver ELSÄK-FS 2004:1, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:1 och ELSÄK-FS 2015:3.Anläggningar
ELSÄK-FS 2006:1Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet.Anläggningar
Sveriges geologiska undersöknings (SGU) föreskrifter  
ELSÄK-FS 1997:2
(SGU:s webbplats) Sveriges geologiska undersöknings (SGU) föreskrift om tillämpningen av Statens industriverks kungörelse (SIND-FS 1976:04) angående gruv- och borrhålskartor, ersatts partiellt med tillämpningsföreskrifterna dnr 75-5/1973 
SIND-FS 1976:04 (pdf, 0,1 MB)Statens industriverks kungörelse angående gruv- och borrhålskartor, ändrad genom SIND-FS 1977:3, SIND-FS 1979:5 och STEV-FS 1990:9  


Thomas Lindberg
Projektledare 
ELSÄK/MAX Burger
0706-88 88 81
thomas.lindberg@kraftlunds.se