2 (1)

Åsa Criborn
VD

070-812 61 26
asa@kraftlunds.se

Per Widegren
Produktionsansvarig

070-688 80 05
per@kraftlunds.se

Sebastian Odell
Projektledare

Serviceansvarig
070-565 10 86
Sebastian@kraftlunds.se

Thomas Lindberg
Projektledare 

ELSÄK/MAX Burger
0706-88 88 81
thomas.lindberg@kraftlunds.se