2 (1)

Mattias Odell
VD
0760-45 25 00
mattias@kraftlunds.se

Sebastian Odell
Projektledare

Serviceansvarig
070-565 10 86
Sebastian@kraftlunds.se

Thomas Lindberg
Projektledare 

ELSÄK/MAX Burger
0706-88 88 81
thomas.lindberg@kraftlunds.se