2 (1)

Kraftlunds Installation

Står för engagemang och kunskap.
Alla skall känna sig välkomna hos oss beställare, anställda, leverantörer och ledning skall jobba tillsammans för bästa resultat i alla delar av arbetet, leveransen och uppföljningen.

Lika men olika

Är ett begrepp som vi arbetar efter!
Lika men olika innebär att vi alla skall sträva efter att vara så lika vi kan på jobbet för att kunna vara så olika vi vill på fritiden.


Installatörs Företagen vi är medlemmar !

AL Auktorisation lågspänning.

Egenkontrollprogram registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Bas U, Bas P, Heta arbeten, ESA, ELSÄK

Har du fler frågor, funderingar kontakta oss : )
 

VD
Mattias Odell
0760-45 25 00
mattias@kraftlunds.se